somkhitsin.net

 

ติดตามอ่านบทความของสมคิด สิงสง ชุดเชิญชวนเข้าร่วมก่อการ "ปฏิวัติเขียวครั้งใหม่" ไปที่เมนูบทความ หรือ>>คลิกที่นี่

เวบไซต์ในเครือข่าย>>วนเกษตรอินทรีย์วิถีคนกับควาย>>เฮือนดินตีนภู www.dindee.info ดาวน์โหลดวารสารดินดีเจอร์นัล คลิก>>mebmarket หรือ ebooks.in.th 

 

WELCOME TO SOMKHITSIN.NET  Bookmark and Share E-mail: somkhit65@hotmail.com Mobile 094 398 8980 12 สิงหาคม 2556 วันแม่แห่งชาติ มีการประกาศปฏิญญาร่วม ปกป้อง อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าภูเม็ง-ภูผาแดง ที่ "เฮือนดินตีนภู" ดูคำประกาศ>>>คลิกที่นี่   เปิดแล้วครับ เฮือนครัวเฮือนดินตีนภู และ>>วนเกษตรอินทรีย์ที่เฮือนดินตีนภู อีกทั้งหน้าเวบบอร์ดสำหรับสมาชิก>>ลานเสวนา สรรสาระจากเฮือนดินตีนภู สนใจเรื่องราว "ทุเรียนน้ำหรือทุเรียนเทศกับการรักษาโรคมะเร็ง"  คลิกทันที

เมนูใหม่บนเว็บไซต์นี้ เพื่อต้อนรับนักเขียนมือใหม่ ให้เขาได้แจ้งเกิดด้วยฝีไม้ลายมือของเขาเอง

การตื่นรู้ของจิตวิญญาณ.....

ดาษดื่นขื่นขมระทมเศร้า

ดาษดื่นความเหงาเคล้าปัญหา
ดาษดื่นฟั่นเฟือนเกลื่อนมายา
ดาษดื่นปั้นหน้าตราสังคม

ดาษดื่นโง่เขลาเร้าดวงจิต
ดาษดื่นทุจริตจิตขื่นขม
ดาษดื่นหน้าระรื่นฝืนอกตรม
ดาษดื่นอารมณ์จมอบาย

ดาษดื่นตื่นรับคำกลับกลอก
ดาษดื่นปลิ้นปลอกนอกความหมาย
ดาษดื่นชื่นบานไร้ยางอาย
ดาษดื่นเรื่องร้ายในโลกนี้

ตื่นเถิดผองเพื่อนเกลื่อนหลับใหล
ตื่นเถิดมองไกลในวิถี
ตื่นเถิดหมั่นสร้างทางความดี
ตื่นเถิดถ้อยวจีที่จริงใจ

ตื่นเถิดสำนึกรับผิดชอบ
ตื่นเถิดรอบคอบมอบวันใหม่
ตื่นเถิดมโนธรรมย้ำภายใน
ตื่นเถิดใจใสให้เบ่งบาน

ตื่นเถิดเชิดชูความถูกต้อง
ตื่นเถิดครรลองตรองประสาน
ตื่นเถิดทุกข์ขันธ์อันยาวนาน
ตื่นแล้วให้พบพานความสุขเอย

ธีระธรรม แก้วเพ็ญศรี
๙ ตุลาคม  ๒๕๕

 

"ขณะที่นอนอยู่กับความป่วยไข้ ข้าพเจ้าเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภาพลายเส้นชิ้นนี้บ่งบอกถึงสมาธิอันสงบนิ่งมั่นคง ข้าพเจ้าอยู่กับมันอย่างมีความสุข.. ทนง โคตรชมภู" facebook 2/7/2558ทนง โคตรชมภู

ผมรับรู้ได้ทันทีว่า "ทนง โคตรชมภู" ใช้ปากคาบพู่กัน ทำภาพนี้จากภาพถ่ายของวิชชานนท์ สมอุ่มจารย์ (ฤดูเกี่ยวข้าวปี ๒๕๕๗) ให้เป็นภาพเขียน ผมขอคารวะคน "หัวใจทนง" อย่างเขา

2 เมษายน 2558 "วันอนุรักษ์มรดกไทย" ร่วมกิจกรรมประทับมือ 10 ศิลปินเกียรติยศมรดกอีสาน เนื่องในวาระหนึ่งรอบทศวรรษการประกาศเชิดชูฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอยมือดังกล่าวจะแสดงไว้ที่หอเกียรติยศศิลปินมรดกอีสาน

somkhitsin

somkhitsin

somkhitsin

somkhitsin

somkhitsin

 

สี่เล่มแรกจากสำนักกระท่อมลายสือ วางรอผู้อ่านผ่านระบบ e-book ที่นี่แล้ว สนใจคลิกที่ลิ้งค์ของแต่ละเล่ม

ปรากฏตัวแล้ววันนี้ในรูปแบบ e-book ไม่ใช่ฟื้นฝอยฯ แต่เป็นกรณีศึกษา เพื่อบอกว่า "อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย"

อุบัติการณ์แห่งศตวรรษ "กาสรคำฉันท์" สืบสานฉันทลักษณ์โบราณโดยสมคิด สิงสง กวีนิพนธ์แนวฉันทลักษณ์ อุบัติในแผ่นดิน ร.9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์หลัง “สามัคคีเภทคำฉันท์” โดยนายชิต บุรทัต สมัยแผ่นดิน ร.6 ..ปรับปรุงโฉมหน้าให้อ่านง่ายขึ้น (ขั้นต่อไปจะประกอบเสียงอ่านเป็นกรณีศึกษาด้านฉันทลักษณ์)

ปฏิวัติเขียวครั้งใหม่ "ยุติเกษตรเคมีแบบฆ่าตัวตายหมู่ คืนสู่เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน"

บทเพลงชาวนาเพื่อชีวิต "คนกับควาย"
ยืนยงมาได้อย่างไรกว่า 40 ปีแล้ว..?
ที่นี่มีคำตอบ!

อธิษฐานขอเบิกบุญ

วิชชุมาลี

๏ ข้าฯ ขอ   นบนอบนิ้ว   ตางธูปเทียนถวาย  ก่อนแล้ว

ต่างอุบลบัวตูม      แต่งวางถวายไท้

หากว่า        บุญผลาข้าฯ         มีมาในชีพ   ผู้ข้าฯ

ข้าฯ ขอ      ทานทอดให้         ผลานี้ส่งผล แด่ถ้อน

๏ ขวบเมื่อ   สูรย์หลบลี้           ฟ้าหม่นบังหน

                ปฐพีดล              ดั่งไฟสุมไหม้

                คนหลงทีป          เคมีโลมโลก

คนจึง      ฮับพิษไข้ ขยายเชื้อป่วงเป็น  ท่านเอย             

๏ พากย์พื้น  ครัวผู้ข้าฯ            สังมาทุกข์ขุกเข็ญ

บาปเวร       ใดลงทัณฑ์          จึงป่วงไปปานนี้

มีลูก          สอนบ่ได้             ดังใจตนคาด

มีหลาน       เลี้ยงบ่ไว้    ตายถิ้มเวทนา       ท่านเอย

๏              ลูกต่อลูก             ก็เหินห่างหมางกัน

               บ่สมานพงษา       เหล่ากอเดิมเค้า

หากว่า        มีบุญบั้น              ปางใดในชีพ

ข้าฯ ขอ   บุญช่วยเต้า    ดับฮ้อนผ่อนเย็น    แด่ถ้อนฯ

ยานี ๑๖

๏ อาเศียรพระผู้บริสุทธิ์           กราบไหว้พระพุทธ

อีกทั้งพระธรรมพระสงฆ์

๏ ไหว้เทพยดาอินทร์องค์         หมอบราบกราบลง

ไหว้แม่ธรณีแผ่นดิน

๏ อีกทั้งพระภูมิเจ้าถิ่น             ล่วงล้ำกร้ำกรายราคิน

ข้าฯ ขออโหสิกรรม

๏ บาปบุญคุณโทษที่ทำ          ข้าฯ น้อมนบนำ

รับเอาแต่เพียงเฉพาะตน

๏ หากมีบ้างบุญกุศล              ที่ทำเพื่อคน

เพื่อบ้านเมืองข้าฯ ร่มเย็น

๏ ขอบุญนั้นจงมาเป็น             บารมีดับเข็ญ

แก่ข้าฯ และลูกอีกหลาน

๏ ลำบากทุกข์ยากมานาน         ล้วนเพื่อทอดทาน

แด่ชนแด่ชาติโลกา

๏ มื้อนี้แสนสุดระอา                        ลูกป่วยโรคา

บังเบียดหมายปองชีวิต

๏ ลูกหลานไป่รู้ถูกผิด             สังคมลิขิต

นำพาในทางถดถอย

๏ บุญข้าฯ หากมีแม้นน้อย         ขอส่วนพึงได้พึงคอย

โปรดข้าฯ พ้นทุกข์นานเทอญ ๚๛

กรกฎาคม 2557

ด้วยความยินดีรับปีวอก
มีเค้าลางบ่งบอกความแปรเปลี่ยน
บ้างแล้งร้ายภายลุ่มหล้าโล่งเตียน
บางซีกโลกแผกเพี้ยนอุทกภัยฯ

วารสารดินดีเจอร์นัล กำหนดกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้สนใจเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนี่คือแนวทางของเราที่จะก้าวเดินร่วมกัน สามารถดาวน์โหลดและอ่านได้ฟรีแล้วในขณะนี้ กดที่ลิ้งค์ข้างบนนี้ได้เลย

แกนนำในกองบรรณาธิการคุยกันที่ “เฮือนดินตีนภู” มีการปรึกษากันเรื่องการจัดทำหนังสือในรูปแบบพิมพ์กระดาษ เนื่องจากมีผู้เสนอว่าต้องการให้มีหนังสือเชิงพื้นที่ “ท้องถิ่น” เพื่อจำหน่ายจ่ายแจกในหมู่ผู้สนใจด้วย.. เป็นไปได้ครับ โปรดติดตามข่าวคราวคืบหน้าได้ที่นี่

เฮือนดินอเนกประสงค์

Multipurpose Earthen House

แนวคิดแรก ตั้งใจจะใช้วัสดุผสมผสานคือ ดิน เหล็ก ไม้ที่ตัดออกจากพื้นที่ใต้สายส่งแรงสูง 500 KV แต่เมื่อหารือ จนท.ป่าไม้ ปรากฎว่ายังไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติในการบริหารจัดการต้นไม้เหล่านั้นให้ชอบด้วยกฎหมาย จึงต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่เป็นวัสดุไม้เทียมสำหรับโครงสร้างชั้นบน ทั้งพื้น ฝา วงกบ ประตู หน้าต่าง ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างถึงที่สุดส่วนโครงสร้างหลังคา เดิมคิดจะใช้ไม้ไผ่และหญ้าคา แต่เมื่อคิดถึงความมั่นคงและยั่งยืน จึงตัดสินใจใช้วัสดุประเภทเหล็กและแผ่นหลังคาเหล็กเป็นหลัก

คุ ณ ช่ ว ย เ ร า ไ ด้ >>>คลิกที่นี่

somkhitsin

ถ้าคุณคือสมาชิก : ฝากข้อความของคุณที่นี่ได้

อ่านบทความล่าสุดใน "ความเคลื่อนไหว"

กลุ่มชาวนาธัญโอสถ "ทางเลือกที่พบกันครึ่งทางกับผู้บริโภคระดับพรีเมี่ยม"

มติที่ประชุมใหญ่สมัยวิสามัญสมาคมวนเกษตรอินทรีย์วิถีคนกับควาย

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ก้าวต่อไป : มั่นใจเกษตรอินทรีย์

๑. กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นบ้าน

  • เพาะขยายพันธุ์ไม้พื้นบ้านจากแม่ไม้ในป่า เพื่อส่งเสริมการปลูกให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

  • รวบรวมพันธุ์พืชพื้นบ้านที่เป็นอาหาร เช่นข้าว พืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ฯลฯ เพื่อเพาะปลูกและขยายพันธุ์ให้แพร่หลาย

๒. กิจกรรมธัญโอสถ

  • จัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ [Rice berry] ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อผลิตข้าวกล้องอินทรีย์ “ข้าวคนกับควาย : ความหมายนั้นลึกล้ำ” จัดจำหน่ายทั่วไป

๓. กิจกรรมธนาคารต้นไม้

  • เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นไม้ป่า และปลูกเพิ่มตามหัวไร่ปลายนา

๔. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ป่าภูเม็ง-ภูผาแดง

ราคาจำหน่ายหัวสดแก่นตะวัน (ที่ไร่) เริ่มเก็บเกี่ยวชุดใหม่ เดือนตุลาคม 2557


 

ดูหรือดาวน์โหลดพรีเซ็นเทฌั่นประกอบการบรรยายของนายกสมาคมฯ คลิกที่เพลตข้างบน หรือ>>>คลิกที่นี่


งานระบบพลังงาน ระบบส่งน้ำ และการใช้ที่ดิน ศูนย์เรียนรู้วนเกษตรอินทรีย์ “เฮือนดินตีนภู”>>คล๊กที่นี่

การชำระค่าสินค้าหมวดของที่ระลึก>> โอนเงินเข้า บ/ช “นายสมคิด สิงสง” เลขบัญชี 307-2-40663-9 ธ.กสิกรไทย สาขาแก้งคร้อ พร้อมส่งสำเนาภาพถ่ายเอกสารหลักฐานการโอนทางอีเมล์ somkhit65@hotmail.com  

ต้องการสมัครสมาชิกสมาคมวนเกษตรอินทรีย์วิถีคนกับควาย>>คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดข้อบังคับสมาคมฯ >>คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดประกาศนายทะเบียนฯ>>คลิกที่นี่


ขอเชิญชวนบริจาคพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ควายไทย ไม่จำกัดจำนวนครับ ตามกำลังศรัทธา เพื่อบรรลุ Our Agenda สมาคมวนเกษตรอันทรีย์วิถีคนกับควาย ในการ "นำควายคืนสู่ไร่นา นำพาวิถีการผลิตเกษตรยั่งยืน นำฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"

วิธีการคือประสานงานกับสมาคมผ่านคุณปิยะพงษ์ คลังทอง (ปลัดอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น) มือถือ 088 3128497  ในฐานะเลขานุการสมาคม แล้วโอนเงินเข้าบัญชี "สมาคมวนเกษตรอินทรีย์วิถีคนกับควาย" เลขที่บัญชี 307-2-88069-1 ธ.กสิกรไทย สาขาแก้งคร้อ และส่งภาพสลิปหรือหลักฐานการโอน พร้อมรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของท่าน เพื่อจัดส่งอนุโมทนาบัตร ผ่านอีเมล์ somkhit65@hotmail.com พร้อม

เชิญนะครับ เพราะนี่เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาของโลก

ขอขอบคุณภาพ "ควายนับพัน" โดยคุณประพันธ์ นิติคุณเกษม

รายละเอียดโครงการกองทุนคนกับควาย>>คลิกที่นี่

ขึ้นบ้านใหม่เฮือนดินตีนภู #1

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ วันคล้ายวันเกิดครบ ๖๒ ปี "สมคิด สิงสง" ถือโอกาสทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ "เฮือนดินตีนภู ๑" พร้อมทำพิธีบายศรีสู่ขวัญแสดงมุทิตาจิตแด่กรรมการมูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิตที่เกษียณราชการและรับรางวัลบุคคลดีเด่น

ดูภาพกิจกรรมงานนี้ที่>>GALLERY กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูล


เริ่มจากดินก้อนแรก

แนวคิดเรื่องการก่อสร้างเฮือนดินมาจากหลักการบริหารจัดการเป็นระบบลุ่มน้ำ แบบพหุภาคีและผสมผสาน (Integreted Water Resources Managment: IWRM) โดยพิจารณาทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ มนุษย์ ฯลฯ เป็นองค์เอกภาพเดียวกัน และคิดว่าการใช้ดินมาก่อสร้างอาคารจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรป่าต้นน้ำอีกทางหนึ่ง

นำผักหวานป่าคืนสู่ป่า

นายมนตรา พรมสินธุ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ลุ่มน้ำห้วยสามหมอ ที่เฮือนดินตีนภู วนเกษตรอินทรีย์ฯ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน รุ่นที่ ๑

โอกาสเดียวกันนี้ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ นำผักหวานป่าคืนสู่ป่า ร่วมกันปลูกผักหวานป่าจำนวน ๒๐๐ ต้น แซมเข้าไปในป่าวนเกษตรอินทรีย์วิถีคนกับควาย โดยการแนะนำของวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จในการเพาะปลูกผักหวานป่า คือนายนิพนธ์ มุลเมืองแสน จากสีดาฟาร์ม จังหวัดสกลนคร และนายแดง อิติปิ จากอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นเงินจำนวน ๔ หมื่นบาท

กำลังเพาะปลูกเพื่อการขยายพันธุ์ที่ "วนเกษตรภูผาแดง แหล่งเรียนรู้เป็นระบบลุ่มน้ำ" เฮือนดินตีนภู

หมากส้มมอ

หมากขามป้อม

 

ผักสาบ (ผักอีนูน) ปลูกแซมป่าที่เฮือนดินตีนภู

 

 

 
พืชอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

แก่นตะวัน

หัวของแก่นตะวันมีสารสำคัญ ชื่อ อินนูลิน ซึ่งเป็นน้ำตาลเชิงซ้อน ทำให้แก่นตะวันเป็นอาหารที่มีสารเส้นใยสูง และเนื่องจากในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กของคนไม่มีเอ็มไซม์ย่อยน้ำตาลในอินนูลิน จึงทำให้ไม่ถูกย่อยแต่ผ่านไปสู่ลำไส้ใหญ่ แล้วเป็นอาหารของแบคทีเรียกลุ่มที่เป็นประโยชน์ที่นั่น ทำให้แบคที่เรียที่ดีแบ่งตัวเพิ่มมากขึ้น มากกว่าแบคทีเรียที่ไม่ดีที่มีส่วนทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ จึงเป็นการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่

เอนไซม์-น้ำหมักชีวภาพจากผลไม้สำหรับดื่ม

ผลิตภัณฑ์ของ “เฮือนดินตีนภู” หมักด้วยหมากขามป้อมและหมากส้มมอ ผลไม้ป่า ปลอดสารพิษ 100%

ประโยชน์ของเอนไซม์

(1) ปรับความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกาย (2) ทำให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายดีขึ้น (3) ทำให้แต่ละเซลในร่างกายได้สารอาหารอย่างสมดุล (4) สลายสารพิษและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย (ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ) และ (5) อุดมไปด้วยโปรตีน วิตามินและเกลือแร่ คือ วิตามินบีรวม, บี 1, บี 2, บี12ปลูกผักหวานป่า จำเป็นต้องมีไม้พี่เลี้ยง

นิพนธ์ มุลเมืองแสน (ซ้าย) แนะนำตรงกันกับแดง อิติปิ ว่าปลูกผักหวานป่าต้องปลูกต้นไม้พี่เลี้ยงควบคู่กันด้วย เช่น แคบ้าน ตะขม ลำใย มะขามเทศ ฯลฯ เพราะระบบการหาอาหารของรากผักหวานต้องอาศัยรากต้นไม้พี่เลี้ยง

ผักสาบ (ผักอีนูน)

ผักสาบ ชื่ออื่น อีนูน อะนูน ผักอีนูน นางนูน ชื่อวิทยาศาสตร์ Adenia viridiflora  Craib วงศ์ PASSIFLORACEAE พบทั่วไปทุกภาค ประเภทไม้เถาเลื้อย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ต้น ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นอายุหลายปีแตกแขนงข้าง เถามีลักษณะกลมสีเขียวเข้ม ผิวเรียบและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน และผิวขรุขระมีร่องเล็กๆ ตามลำต้น


วิทยากรเดินสาย

ชีพจรลงเท้า เดินสายพูดเรื่องเกษตรทางรอดและเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพซ้ายมือ เดี่ยวไมค์ ๓ ชั่วโมงครึ่งที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ปีนี้ (๒๕๕๕)


เฮือนดินตีนภู

หลังแรกยังไม่แล้ว พยายามเร่งให้แล้วก่อนเดือนตุลา ในภาพซ้ายมือคือลูกหลานกลุ่มผ้าขาวม้า มาจากมหาสารคามเมื่อต้นเดือนนี้

หนังสือในสต๊อค

"กาสรคำฉันท์" ฉบับพิมพ์ครั้งแรก รฤก ๖๐ ปีชาตวารแห่งสมคิด สิงสง ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ จัดส่งพร้อมซีดีเสียงอ่านโดยกวีผู้นิพนธ์ ชุดละ ๒๔๕ บาท รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ

"ตำนานแห่งหมู่บ้าน" ชุมนุมเรื่องสั้นคัดสรรเมื่อ ๓๐ ปีก่อน ปัดฝุ่นพิมพ์ใหม่เพื่อเป็นคันฉ่องส่องอดีต ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓ เล่มละ ๑๕๐ บาท รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ

"คนบนมอ" รวมเรื่องสั้นที่สำนักพิมพ์ดอกหญ้าจัดพิมพ์มาแล้ว ๔ ครั้ง เวลานี้หายไปจากแผงหนังสือแล้ว สำนักกระท่อมลายสือนำมาจัดพิมพ์ใหม่เป็นครั้งที่ ๕ เล่มละ ๑๖๐ บาทรวมค่าจัดส่งภายในประเทศ

"พ่อนายก สายไหม บ้านหนองฮี" วรรณกรรมเยาวชน ๔ รางวัลเกียรติยศ และหนังสือชมเชยจากองค์กรหนังสือสำหรับเยาวชนนานาชาติ บริษัทชนนิยม จำกัด จัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ วางจำหน่ายทั่วประเทศแล้ว สั่งที่นี่ก็ได้ เล่มละ ๑๒๐ บาท รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ

 

วิธีการสั่ง โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาแก้งคร้อ ชื่อบัญชี "สำนักพิมพ์กระท่อมลายสือ" เลขบัญชี 307-2-75871-3 เท่ากับจำนวนมูลค่าหนังสือที่ท่านสั่ง พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ และแนบไฟล์ภาพสลิปการโอนเงิน หาไม่แล้วจะไม่ทราบว่าเงินที่โอนเข้าบัญชีเป็นของท่านผู้ใด ส่งข้อมูลดังกล่าวทางอีเมล์ somkhit65@hotmail.com 
Online:  1
Visits:  396,351
Today:  3
PageView/Month:  6,380
Last Update:  9/8/2559

มีสินค้าของวนเกษตรอินทรีย์ "เฮือนดินตีนภู" และสำนักพิมพ์กระท่อมลายสือ ขอแนะนำตามลำดับข้างล่างนี้ วิธีสั่งซื้อกรุณาคลิกที่ลิ้งค์นั้นๆ กรอกรายการใบแบบฟอร์มแล้วกดส่ง วิธีชำระเงินค่าสินค้ามีกำกับไว้ในแบบฟอร์มครับ

รายละเอียด >>>อีกสักครู่ครับ

 การสรคำฉันท์ และซีดีเสียงอ่าน บวก ตำนาน ๔๐ ปีบทเพลง "คนกับควาย" 

ชุดนี้ ๒๐๐ บาท ฟรีค่าส่งครับ คลิก>>> ที่นี่

 "ลายคำ" รวมบทร้อยกรองคัดสรรในรอบ ๒ ทศวรรษที่ผ่านมา

เล่มนี้ ๑๖๐ บาท ฟรีค่าส่ง

คลิกสั่ง >>ที่นี่

 

 

 

 

 

 ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ "ข้าวนาบุญ" ทรงคุณทุกคำ ล็อตนี้เหลือไม่มากครับ แพ็ค ๑ ก.ก. ๑๑๐ บาท ฟรีค่าส่งพัศดุไปรษณีย์ลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาแก้งคร้อ ชื่อบัญชี "สำนักพิมพ์กระท่อมลายสือ" เลขบัญชี 307-2-75871-3 เท่ากับจำนวนมูลค่าหนังสือที่ท่านสั่ง พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ และแนบไฟล์ภาพสลิปการโอนเงิน หาไม่แล้วจะไม่ทราบว่าเงินที่โอนเข้าบัญชีเป็นของท่านผู้ใด ส่งข้อมูลดังกล่าวทางอีเมล์ somkhit65@hotmail.com

หรือแจ้งในกล่องข้อความ https://web.facebook.com/somkhitsin

 

 ๑ เกิดแต่ดินโตบนดินมาดีดัก

จึงจงรักแผ่นดินถิ่นกำเนิด

ถึงหน้าแล้งแห้งเหือดก็ทูนเทิด

และแทนคุณแผ่นดินเกิดโดยเต็มใจ 

๒ เกิดแต่ดินกินบนดินจนเกินกอบ

ถึงเวลาเวนมอบตอบแทนให้

คุณสายน้ำแผ่นดินถิ่นพงไพร

ที่หยัดใหญ่ยืนมาเป็นพระคุณ 

๓ ต้องเวนคืนนกกาคืนฟ้ากว้าง

ที่รกร้างคืนไพรพนาหนุน

ป่าอุดมดินดีนับเป็นทุน

จักได้บุญปูปลาปล่อยท่าน้ำ 

๔ เพื่อลูกหลานวันหน้าได้ผาสุก

ที่บุกรุกจงร่นถอยในทุกส่ำ

คืนต้นไม้ให้ป่าพึงกระทำ

ปลงบาปกรรม อาบัติ บรรดาใด 

๕ เกิดแต่ดินฝังดินบนถิ่นเกิด

คืนกำเนิดคืนค่าคืนคุณไว้

คืนที่เคยครองครอบกอบกินไป

คืนสู่ดินด้วยใจกตัญญุตา ฯ๚๛

(ครบ ๕ รอบ ๒๕๕๓)

ภาพเขียนดินโดยสมภพ บุตราช (มหาสารคาม)

บนผืนผ้าใบ ขนาด ๒๑๐ x ๑๘๕ เซ็นติเมตร

พรีเซ็นเตชั่นบรรยายสรุปลุ่มน้ำห้วยสามหมอ กันยายน ๒๕๕๕ >>>ดาวน์โหลด pdf file ที่นี่

เวทีงาน 40 ปี “คนกับควาย” 27 ตุลาคม 2556 คลาคล่ำไปด้วยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินมรดกอีสาน และศิลปินน้อยใหญ่หลากหลายสาขา ทั้งวรรณศิลป์ คีตศิลป์ ทัศนศิลป์ และการแสดง ต่างร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่สมคิด สิงสง ในโอกาสครบรอบวงปีที่ 63 ด้วย ในการนี้ นายมนตรา พรมสินธุ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานเปิดเวทีแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

เยือนนครหลวงเวียงจันทน์กับมูลนิธิสโมสรวัฒนธรรมสากล สมาคมนักประพันธ์ลาวให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการ ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาติ 31พฤษภาคม 2556 อ่านประวัติความสัมพันธ์นักเขียนอีสาน-ลาว>>>คลิกที่นี่

การหารือเตรียมกิจกรรม ๔๐ ปี “คนกับควาย” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วันมาฆะบูชา

บทเพลง “คนกับควาย” อุบัติขึ้นในช่วง ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ มีบทบาทเป็นหัวหอกในการทะลุทะลวงด้านความคิดจิตสำนึกเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ก่อให้เกิดวงการเพลงเพลงเพื่อชีวิตในยุคนั้น และคลี่คลายขยายตัวมาจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปี

ภาพกิจกรรมบางส่วนของศูนย์เรียนรู้ฯ ลุ่มน้ำห้วยสามหมอ ในระยะที่ผ่านมา

ต้อนรับการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC)

ต้อนรับการศึกษาดูงานขององค์กรลุ่มน้ำอื่นๆ

ต้อนรับเพื่อนมิตรจาก กฟผ.สมัยที่คุณปราโมทย์ อินสว่าง ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการบริหาร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันแม่น้ำโขง

ต้อนรับผู้ตรวจการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ศึกษาดูงานลุ่มน้ำห้วยสามหมอ

ถ่ายทำรายการทีวีไทย (ทีพีบีเอส)

Goto top of page กลับขึ้นด้านบน 

 
Online:  1
Visits:  396,351
Today:  3
PageView/Month:  6,380

Siam2web Verification ระดับ 1

เว็บไซต์นี้ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับทาง Siam2Web.com แล้ว ด้วย